EDUKACIJE

EDUKACIJE

Za posjete odgojno obrazovnih institucija, udruga i društava organiziramo edukativna vođenja i radionice prilagođene programima propisanim kurikulima, statutima i pravilima istih.

Posjet Izletištu Jadro, u sklopu edukativnog paketa (djeca 5,00 eura; odrasli 10,00 eura) podrazumijeva obilazak Izletišta uz stručno vodstvo (prezentacija mekousne pastrve, endemske vrste rijeke Jadro, ekoloških i kulturoloških vrijednosti rijeke Jadro, mrjestilišta Solinke i preuređenog bunkera iz Drugog svjetskog rata te vanjskih sadržaja) te kreativnu eko radionicu.

Neke od naših najpopularnijih radionica su Dotakni rijeku, Prozorčići u prirodu, Svijet na Jadru, Kamenčić po kamenčić i 3D Akvarij. Naravno, postoji i mogućnost prilagode radionica ovisno o uzrastu i broju posjetitelja, kao i o obrađivanom nastavnom gradivu.

  • Dotakni rijeku

U sklopu radionice Dotakni rijeku polaznici će imati priliku spustiti se do same rijeke Jadro te prikupiti uzorak rijeke na kojem će potom testirati vrijednosti vode poput pH, temperature, bistrine, gledanja uzorka pod mikroskopom,… Također, upoznat će ih se s rukovanjem aparata za mjerenje meteoroloških parametara koji uživo očitava vrijednosti temperature, vlage, padalina,…

Uzrast za radionicu: viši razredi osnovne škole, srednja škola, fakulteti

  • Prozorčići u prirodu

U sklopu radionice Prozorčići u prirodu polaznici će imati priliku upoznati se s florom izletišta Jadro. Polaznicima radionice na korištenje će biti dostupan i Katalog biljaka. Biljke prikupljene tijekom šetnje izletištem, kasnije će biti korištene tijekom likovne radionice.

Uzrast za radionicu: vrtići, niži razredi osnovne škole

  • Svijet na Jadru

U sklopu radionice Svijet na Jadru polaznici će imati priliku upoznati se s ekološkim svijetom rijeke Jadro. Odabrani primjeri, prikupljeni tijekom šetnje po izletištu, moći će se pogledati uvećani kroz mikroskop te će polaznici stvarati likovna djela inspirirana istim.

Uzrast za radionicu: vrtići, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, fakulteti

  • Kamenčić po kamenčić

U sklopu radionice Kamenčić po kamenčić polaznici će imat priliku upoznati se s likovnom tehnikom mozaika. Što je to mozaik, kako ga napraviti i kako su mozaici povezani s rijekom Jadro, samo su neka od pitanja na koja će polaznici moći odgovoriti nakon!

Uzrast za radionicu: vrtići, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola, fakulteti

  • 3D akvarij

U sklopu radionice 3D Akvarij izrađuje se i boja akvarija, školjaka i ribica od papira i kartona

Uzrast za radionicu: vrtići, niži razredi osnovne škole

 

Posjet vrtić; priprava

Školski posjet; priprava

 

Kontaktirajte nas za dodatne informacije!