O projektu

O projektu

Naziv projekta: Jadro – izvor života
Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – „More i krš”
Partneri na projektu: Grad Solin, Turistička zajednica Grada Solina

Financiranje: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.
Ukupna vrijednost projekta: 24.444.765,33 HRK
EU sufinanciranje projekta: 19.026.352,94 HRK
Opis projekta: Projekt „Jadro – izvor života“ ima za cilj ujediniti područje oko posebnog rezervata u jedinstveno posjetiteljsko područje a u svrhu očuvanja bio i georaznolikosti. Ovim projektom se valorizira izvor Jadra razvojem posjetiteljske infrastrukture, kojim se povećava obrazovni kapacitet ali i uspostavlja bolje upravljanje i zaštita prirodne baštine. Posebna pažnja posvećena je infrastrukturi koja doprinosi zaštiti ihtiološkog rezervata i endemske vrste mekousne pastrve. Ovaj projekt doprinosi edukaciji stanovništva i posjetitelja što će osigurati i dugoročnu ekološku održivost područja izletišta.

Ciljevi i rezultati projekta: Stvoriti jedinstveno posjetiteljsko područje posebnog rezervata i uže okolice u svrhu očuvanja bioraznolikosti, s naglaskom na zaštićenu pastrvu koja je uz „Riku“ i Salonu jedan od simbola Solina.