Ušće Jadra

Ušće Jadra

Povijesne bilješke kažu da je Salona je u 2. stoljeću prije Krista bila luka Delmata, spretno smještena na sjecištu važnih trgovačkih putova, u mirnom i zaštićenom zaljevu uz ušće Jadra.

Godine 119. pr. Kr. Delmati su u svoj grad prijateljski primili vojsku rimskog prokonzula Lucija Cecilija Metela pa se smatra da su u to vrijeme u Saloni uz Delmate i grčke doseljenike živjeli i Italici. Godine 76. pr. Kr. Rimljanin Gaj Koskonije osvaja grad i otada počinje uspon Salone prema najvećoj slavi, veličini i sjaju; uskoro proglašena Colonia Martia Iulia Salona postat će najveći rimski grad na istočnoj obali Jadrana i metropola rimske provincije Dalmacije, koja će zajedno sa svojom okolicom doseći brojku od otprilike 60 000 stanovnika.