Utvrda Gradina

Utvrda Gradina

Među ostacima solinskih građevina posebno je zanimljiv kompleks nazvan Gradina uz samu rijeku i istočne zidine rimskoga grada. Povjesničari Salone, Frane Bulić i Ljubo Karaman su neko vrijeme smatrali da je utvrdu Gradina podigao nadbiskup u 14. st., ali su kasnijim analizama zaključili da je Gradina turska utvrda iz 16. st. Lokacija je pomno odabrana od strane Turaka, jer su s tog mjesta mogli nadzirati tok Jadra i put prema Klisu, ali i mletački posjed s južne strane obale rijeke. 

Utvrda je sagrađena na mjestu stare crkve, ali za ovu crkvu neobična tlocrta nikad nije točno utvrđeno iz kojeg je doba, s obzirom na manjak pisanih zapisa o istoj. Prema dosadašnjim analizama smatra se da izgradnja datira u razdoblje kasne antike ili u starohrvatsko doba. Za vrijeme hrvatskih vladara tijekom X. i XI. st. temeljito je obnovljena i preuređena, pa joj je uz zapadno pročelje bio dozidan atrij, koji je služio za pokapanje. Postoje i teorije kako je crkva u Gradini tijekom tridesetih godina XVI. stoljeća, za vrijeme turske opsade Klisa, poslužila kao džamija te da je u njoj pokopana i sama sultanova kći, princeza Mihri Mah. 

Utvrda Gradina se u suvremeno doba koristi kao pozornica na otvorenom, a od ljeta 2021. godine u novom, preuređenom ruhu.