Ihtiološki rezervat

Ihtiološki rezervat

Kako bi se solinku, kao endemsku vrstu, a naročito njezin podmladak trajno zaštitilo, godine 1984. vodotok Jadra od izvora do Uvodića mosta proglašen je posebnim ihtiološkim rezervatom. Ovaj rezervat prostire se na površini od oko 78 000 m², a s obzirom na dugu povijest i jaku naseljenost njegov je ekosustav prilično osjetljiv.

Posebni rezervati područja su kopna i/ili mora od posebne važnosti zbog neke svoje prirodne vrijednosti koju je potrebno očuvati. Ova zaštita znači da je strogo propisano što je u rezervatu dopušteno, a što se ne bi smjelo činiti. Primjerice, bilo kakvi građevinski i drugi zahvati ili bilo koja djelatnost koja bi dovela do onečišćenja i bitno narušila kvalitetu vode ili koja bi ugrozila solinku i njezino stanište, strogo je zabranjena. Jedino što je moguće jest činiti ono čime se održavaju ili poboljšavaju uvjeti njezina života i štiti prirodno stanje rijeke.