Tupinolom

Tupinolom

Nekadašnji tupinolom u Majdanu, koji je služio za eksploataciju lapora za potrebe tvornice cementa „10. kolovoz“, sada je preuređen u edukativni prostor na otvorenom. Šetnice, šume i poligoni pet osjetila su uređeni s ciljem poticanja senzornog doživljaja svakog pojedinog osjetila. Šetnica povezuje poligone i edukativne panele, a ima i funkciju trim staze, pa su tako u ovoj svojevrsnoj učionici na otvorenom objedinjeni senzorni, intelektualni i tjelesni razvoj.